Дейност

Фирма за извършване на

Производствена дейност

Производствената дейност на фирмата обхваща

на промишлени предприятия в областта на машиностроенето, химическата и леката промишленост, електрониката и електротехниката, и други отрасли на икономиката.