ИЗПЪЛНЕНИ ПРОЕКТИ

През време на съществуване на фирмата сме взели участие в изграждане, реконструкция и модернизация на повече от сто обекта в различни области на стопанския живот, някои от които са изброени по-долу.

 

Цялостно изграждане на вътрешни ел.инсталации, тръбна мрежа, районно осветление, захранващи кабели, ел.табла, осветителна, силова и мълниезащитна инсталации, инсталация за изравняване на потенциалите, окабеляване система за управление на инсталациите в 28 града на известна верига хипермаркети в България и Румъния. „ПРОММОНТ“ ООД извършва и абонаментно обслужване на ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЕТ филиала на тази верига за България, включително и на Административната им офис сграда – ел. инсталация, аварийно осветление и трафопост.

Praktiker

Praktiker

Захранващи кабели, монтаж ел.табла, осветителна и силова инсталации, мълниезащитна и заземителна инсталации, спринклерна инсталация.

АЕЦ – Козлодуй" ЕАД

АЕЦ – Козлодуй

Участие в реконструкцията и модернизацията на V-ти и VI-ти Енергиен Блок на "АЕЦ – Козлодуй" ЕАД.

"Техномаркет Европа"

Техномаркет Европа

Изграждане вътрешни ел. инсталации "Техномаркет Европа" - Русе, Враца, Велико Търново.

Търговски парк Велико Търново

АЕЦ – Козлодуй

Вътрешна ел.инсталация, мълниезащитна инсталации, аварийно захранване, контактна и заземителна инсталация, компютърна и телефонна инсталации. Районно и фасадно осветление, трафопост.

СBА АЕЦ – Козлодуй

Изграждане вътрешни ел. инсталации във верига магазини СBА - В. Търново, София.

"“ЛОГИСТИЧЕН ЦЕНТЪР - ПРОПЪРТИ ИНВЕСТМЪНТ“ - гр. Дебелец

 

 

Захранващи кабели, ел.табла, осветителна, силова и мълниезащитна инсталации, аварийно захранване, инсталация за изравняване на потенциалите, компютърна и телефонна инсталации. Районно осветление.

 

Други

Kабелно захранване
 • Консервен цех – с. Каран Върбовка
 • Община – гр. Бяла
 • Русенска Строителна Борса
 • Приста Ойл – гр. Русе
 • "Спарки" АД – гр. Русе – Бояджиен цех
Eл. табла
 • Консервен цех – с. Каран Върбовка
 • Завод за тестени изделия – гр. Шумен
 • Приста Ойл – гр. Русе
Oсветителна и силова инсталации
 • Консервен цех – с. Каран Върбовка
 • Русенска Строителна Борса
 • Завод за тестени изделия – гр. Шумен
 • Приста Ойл – гр. Русе
 • "Спарки" АД – гр. Русе – Бояджиен цех
Заземителна инсталация
 • Консервен цех – с. Каран Върбовка
 • Русенска Строителна Борса
 • Завод за тестени изделия – гр. Шумен
 • Приста Ойл – гр. Русе
 • "Спарки" АД – гр. Русе – Бояджиен цех
Телефонна и компютърна инсталации
 • Русенска Строителна Борса
 • Завод за тестени изделия – гр. Шумен
 • Приста Ойл – гр. Русе
Мълниезащита
 • Завод за тестени изделия – гр. Шумен
 • Приста Ойл – гр. Русе
 • "Спарки" АД – гр. Русе – Бояджиен цех

 

         Дирекция Национална Служба по Заетостта (ДНСЗ) и Бюро по Труда (БТ) гр. Русе - Реконструкция и модернизация сградата.

        "Петрол" АД София на територията на Русенска, Разградска и Търговишка област- до 2007г. - Изграждане, поддръжка, модернизация и реконструкция бензиностанциите. Проммонт ООД е номинирана в системата на "Петрол" АД и й се дава право за обслужване на бензиностанциите.

         Петролна база с. Пиргово - Реконструкция и възстановяване.

         "Русенска корабостроителница" АД гр. Русе - Подмяна захранващи и резервни кабели 20kV.

         Община гр. Русе - Изграждане Информационен център.

         "НОРМЕКС" ООД гр. Русе - Изграждане отоплителна инсталация и пускане в експлоатация на цех за месопреработка.

         "МИНЕРАЛЕ ИНДУСТРИАЛИ БЪЛГАРИЯ" ЕООД гр. Севлиево - Изграждане и газифициране на завод за вторична преработка на порцелан.

         Изграждане "ВИДИМА-2" с. Градница.

         "Беклайдунгстехник Булгариен" ООД - Изграждане на инсталация за пара с високо налягане, вакумна, отоплителна, електро инсталации.

         "ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ" АД гр. Русе - Изграждане на трансформаторен пост и 20kV кабел към него.

         "ДЕЛТА ТЕКСТИЛ БЪЛГАРИЯ" ЕООД гр. Русе - Изграждане на трансформаторен пост и 20kV кабел към него, външни кабелни мрежи, районно осветление и телефонна кабелна мрежа.

         "МИРИНЕКС" ООД, гр. Русе - Участие в изграждането на "Супер маркет, кафе бар, транжорна и офиси" 20kV кабел и вътрешни ел. инсталации.

         "ИНФЕКЦИОЗНО ОТДЕЛЕНИЕ" - МБАЛ гр. Русе - Участие в изграждането.

         Проект BG-0102.03-0004" Русе - Иваново - Червен: Пътуване от съвремеността към средновековието" - Бенефициент Областна администрация гр. Русе - Участие в изграждането по програма ФАР.

         "ПАЦОНИ" ЕООД, гр. Русе - Участие в изграждането на "Супер маркет, кафе бар, транжорна и офиси" захранващ кабел и вътрешни ел. инсталации.

         "Изграждане на покрита с пясък и чакъл панорамна обходна алея в западната част на ПР "Сребърна" - Изграждане обект.

         Прециз АЛ гр.Русе – захранващи кабели, ел.табла, осветителна и силова инсталации, заземителна инсталация, телефонна и компютърни инсталации, мълниезащитна и заземителна инсталации.

         Цех за фотоволтаични елементи „Прециз Ал“, гр. Русе - вътрешни и външни ел. инсталации, мълниезащитна инсталация.

         „Нафтекс Петрол” ЕООД - От 2004г фирмата изпълнява обекти на територията на Р България – Инсталация за улавяне на бензинови пари - гр. Стара Загора, Каспичан, Плевен.

         „Мат Стар Бг” ЕООД - Захранващи кабели, ел.табла, осветление реклами.

         „Кооперация Пиргово“, с. Пиргово, Русенско - Реконструкция и възстановяване.

         „ППК Зора“с. Каран Върбовка, Русенско - Реконструкция и възстановяване на административната сграда, фурна, резервоари за вода.

         „Карфур България“ АД, филиал Русе – Кабелно захранване хладилни камери.

         „Жокей“ ООД, гр. Две могили – Цялостно изграждане на търговски комплекс – Две Могили, захранващи кабели, ел.табла, осветителна и силова инсталации, заземителна инсталация, телефонна и компютърни инсталации, мълниезащитна и заземителна инсталации.

         „Невен“ ООД , гр. Русе- Изграждане на трансформаторен пост и 20kV кабел към него.

         „Кавен Орбико“ ЕООД, гр. София - Поддръжка и ремонт на ел.инсталации.

         „Винарски съюз“ АД, с. Нисово, Русенско - Изграждане и ремонт на ел.инсталации.

         ЕТ „Лоза“ , с. Нисово, Русенско - Изграждане и ремонт на ел.инсталации.

         „Епсилон Констракшън“ ЕАД, гр. София- изграждане на усилвателни, базови и приемо - предавателни станции на Globul на територията на цяла България.

         Верига застрахователни офиси SDI - изграждане на ел.инсталации на територията на цяла България .

         „Телелинк“ ЕАД, гр. София - изграждане на усилвателни, базови и приемо - предавателни станции на Vivacom и БTK на територията на цяла България.

         „Мобилтел“, гр. София - изграждане на усилвателни, базови и приемо - предавателни станции на M - Tel на територията на цяла България.